Opnotering

- Hvilke boligtyper vil du skrives op til?

Opskrivning til

Efternavn*
Cpr nr.
Her kan du udfylde de sidste fire cifre af dit CPR-nummer, hvis du ønsker det.
C/O
Adresse*
Lokal by
Post nr./By*
Land*
Fastnet nr.

Oplysninger om husstandens sammensætning:

Antal voksne*

Oplysninger om din opnotering:

Ønsker du at være aktiv søgende?
Tilmeldt E-tilbud?
 • Ja, jeg accepterer betingelserne for e-tilbud og er bekendt med at dette koster kr. 150,00 (søger du kun studieboliger, er det dog gratis).

  Betingelserne for e-tilbud:
  1. Du modtager kun besked om tilbud via mail. Har du tilmeldt dig med e-mail og sms, modtager du også besked via sms. Tilbudsbrevet vises i en PDF fil under Tilbud på min side.
  2. Svar på tilbud skal registreres på boviborg.dk under Tilbud. Vær opmærksom på, at svarer du ikke, bliver din ansøgning sat i bero.
  3. Du har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail og evt. mobilnummer er korrekt og fungerer. Eventuelle ændringer af e-mailadresse og mobilnummer skal du selv foretage under Min profil.
  4. Du accepterer at boviborg.dk såvel som boligorganisationen, som du bliver lejer hos, kommunikerer med dig pr. mail. Du accepterer også at modtage lejekontrakten fra boligorganisationen pr. mail til underskrift evt. via NemID, hvis du accepterer et boligtilbud.

Tilmeldt brev tilbud

Bor du hos os i forvejen:

Kodeord:

Gentag kodeord*

Betaling

Du kan bruge følgende kort til betaling:
 • Mobilepay
 • Dankort
 • E Dankort
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Maestro
 • Jcb
 • This card

Vær opmærksom på, at ifølge Lov om forbrugeraftaler §18 stk. 13, er der ikke fortrydelsesret ved betaling af gebyr i forbindelse med din bruger på boviborg.dk.

Når du er færdig med at oprette din ansøgning, vil du få dine login oplysninger sendt på mail.
Husk at du skal tilføje dine boligønsker, når din betaling er registreret.

Oplysningsforpligtelse jr. Persondatalovens §28

Vis indhold


Som bruger skal BoViborg.dk oplyse dig om følgende:

Vigtig information til medlemmer af den fælles venteliste bookenbolig.nu (BoViborg.dk)
Bookenbolig.nu (BoViborg) bliver nedlagt den 24. september 2021.

Med dit samtykke, giver du lov til at vi må beholde dine oplysninger i begge boligselskabers venteliste system. når Bookenbolig nedlægges. 

1. Personoplysninger

Personoplysninger afgivet i forbindelse med oprettelsen som bruger er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondataloven. De omhandlende oplysninger er således: Navn, Fødselsdato, Kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer og mailadresse), beboersammensætning i lejemålet samt CPR-nummer. 

2. Dataansvarlige og databehandler

Boligselskabet Sct. Jørgen, Brovej 18, 8800 Viborg.

Dine oplysninger videregives til de tilknyttede boligorganisationer for, at du kan få tilbudt en bolig og i forlængelse af dit, ”ja tak” til boligen kan indgå en lejeaftale med den pågældende boligorganisation.

Boligorganisationerne er følgende:

 • Boligselskabet Sct. Jørgen, Brovej 18, 8800 Viborg
 • Boligselskabet Viborg, H. C. Andersens Vej 8, 8800 Viborg

De tilknyttede IT-leverandører er databehandlere for de to boligorganisationer i den periode, hvor dine oplysninger behandles.
Som dataansvarlig har Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg ansvaret for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne om dig i overensstemmelse med persondataloven, Boligorganisationerne behandler naturligvis dine oplysninger i fuld fortrolighed.

3. Formål med indsamlingen

Til formål med indsamlingen af dine oplysninger med undtagelse af cpr-nummer er følgende:

 • Oprettelse af dig som bruger i BoViborg.dk og administrere din opskrivning til en bolig hos en af boligorganisationerne
 • Tilbyde dig en bolig hos en af boligorganisationerne
 • Indgå lejeaftale med dig om en bolig hos en af boligorganisationerne 

Til formål med indsamlingen af dit cpr-nummer er yderligere følgende: 

 • Søgefunktion ved henvendelse om forhold, der vedrører BoViborg.dk.
 • Registrere din indflytning og dermed tilmelde lejemålet hos en el, tv, vand og varme leverandør med henblik på levering af el, tv, vand og varme.
 • Udbetale dit eventuelt tilgodehavende hos din boligorganisation via Nemkonto.
 • Kommunikere med offentlige myndigheder om nødvendigt, herunder Udbetaling Danmark
 • Søge oplysninger om din nye adresse hos folkeregistret i forbindelse med en fraflytning, hvis du ikke selv har oplyst den.
 • Fremsende information via E-boks. 

4. Rettigheder for dig som registreret

Persondata loven giver dig som registreret følgende rettigheder: 

 • Ret til at bliver orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§28 ), som er opfyldt ved nærværende.
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk(§ 31).
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37). 

Såfremt du har afgivet samtykke til behandling og videregivelse af dit cpr-nummer, gøres du herudover opmærksom på følgende: 

 • Der er tale om et frivilligt samtykke, hvilket betyder, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med persondatalovens §38 og dermed få slettet dit cpr-nummer ved at kontakte BoViborg.dk og din boligorganisation.
 • Hvis du ikke har givet samtykke, er det ikke muligt for din boligorganisation at varetage dine interesser bedst muligt, og du vil selv skulle varetage en række opgaver på anden vis.

Du kan læse mere m persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger hos:

Datatilsynet, Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

Mere om dine valgmuligheder

 • Familiebolig

  Familieboliger udlejes til unge, singler, par, børnefamilier og ældre - Kort sagt til alle.

  Prisen for at blive skrevet op til familieboliger er 150,- kr. årligt hvis du er tilmeldt E-tilbud og 250 kr. hvis du modtager tilbud pr. brev.

 • Ungdomsbolig

  Ungdomsboliger udlejes til personer under uddannelse. Du kan dog blive opnoteret, selvom du på nuværende tidspunkt, ikke er under uddannelsen.

  Det er gratis, at blive opnoteret til ungdomsboliger.

 • Betingelser for opskrivning til venteliste

  Studieboliger

  • Du skal være fyldt 15 år.
  • Det er gratis at komme på venteliste til studieboliger.
  • Din ansøgning er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  • Din ansøgning til studieboliger er kun gældende for studieboliger, og kan ikke overføres til ventelisten for familieboliger.


  Familieboliger

  • Du skal være fyldt 15 år.
  • Din ansøgning er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  • Din ansøgning til familieboliger er kun gældende til familieboliger, og kan ikke overføres til ventelisten for studieboliger.
  • Prisen for at blive skrevet op til familieboliger er 150,- kr. årligt hvis du er tilmeldt e-tilbud og 250 kr. hvis du modtager tilbud pr. brev.
  • Ønsker du at blive på ventelisten efter første år, skal du herefter betale et årligt gebyr på 150 kr. hvis du er tilmeldt e-tilbud og 250 kr. hvis du modtager tilbud pr. brev
  • Det årlige gebyr opkræves via indbetalingskort. Betalingen kan også tilmeldes Betalings Service.
  • Såfremt du ikke betaler det årlige gebyr, vil du modtage en påmindelse. Modtager vi fortsat ikke betalingen, bliver din ansøgning slettet, og din anciennitet bliver nulstillet.