Boligbytte

Når du lejer en almen bolig, har du ret til at bytte bolig med en anden lejer. Bytteretten gælder både for private og almene udlejningsboliger, men du kan ikke bytte til en ejerbolig eller en andelsbolig.
Indgår der en ungdomsbolig eller en ældrebolig i bytningen, kan du normalt kun bytte med nogen, der er berettiget til sådan en type bolig.

Boligselskabet kan modsætte sig bytningen, hvis du har boet i boligen i mindre end 3 år, hvis din bolig vil blive beboet af mere end én person pr. beboelsesrum efter bytningen, eller hvis boligselskabet i øvrigt har en rimlig begrundelse til at afvise dit boligbytte.

Ved bytte er der tale om en fraflytning. Det betyder, at du skal opsige din bolig, at der skal holdes flyttesyn, at boligen skal istandsættes, og at den nye lejer skal betale nyt indskud.

 

Fremleje

Vi ved, at dit liv kan ændre sig, så du får behov for at flytte fra din bolig i en periode. Måske får du midlertidigt arbejde i en anden by? Måske skal du studere?

Når du bor til leje hos enten Boligselskabet Viborg eller Boligselskabet Sct. Jørgen, kan du fremleje din bolig op til to år. Hvis årsagen er sygdoms-/rekreationsophold, studieophold, midlertidig forflyttelse på jobbet eller lignende.

Perioden på to år skal være sammenhængende, og du må ikke kræve en højere husleje, end du selv betaler. Du må højst fremleje til en person pr. beboelsesrum.

Du skal selv finde den eller de personer, du vil fremleje boligen til.

Når du vil lave en aftale om fremleje, skal du give dit Boligselskabet besked seneste to uger før, du begynder fremlejen. Aftalen om fremleje skal være skriftlig, og boligselskabet skal have en kopi af aftalen. Det betyder, at du som lejer skal skrive en fremlejekontrakt med den person, du fremlejer boligen til og aflevere en kopi til os. Du kan købe en færdigtrykt kontrakt hos boghandleren, som du blot skal udfylde og kopiere.

Husk, at selvom du fremlejer din bolig, er lejeforholdet stadig mellem dig og boligselskabet. Det betyder, at du stadig har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, og at din bolig ikke misligholdes eller vanrøgtes.

Du kan også nøjes med at fremleje et værelse eller en del af din bolig. Du må dog højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum. Det samlede antal personer, der skal bo i hele boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum.

Det beløb, du opkræver i husleje, skal være rimeligt i forhold til, hvad du betaler for hele boligen. Der gælder de samme regler som ved fremleje af hele boligen. Det betyder, at lejeaftalen skal være skriftlig, og at boligselskabet skal have en kopi af aftalen.

 


Læs mere om boligbytte i pjecen"Boligbytte og fremleje".