Boliggarantibevis:

Når dit liv ændrer sig, kan du få brug for at bo på en ny måde - og et boliggarantibevis kan være en god mulighed for trygt at afprøve en ny adresse.

Boliggarantibeviset er en mulighed for at flytte med fortrydelsesret. Det giver dig fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i samme afdeling, som den du flytter fra, hvis du fortryder fraflytningen. Hvis vi ikke inden for rimelig tid kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som den du flyttede fra, vil du i stedet få tilbudt en bolig i en tilsvarende afdeling.

Boliggarantibevist gælder i op til tre år, hvis du opsiger din bolig af følgende grunde:
Du er enlig, men ønsker at indgå i et parforhold, hvor I sammen flytter til en anden bolig, eller du er efterlønsmodtager/pensionist og vil prøve at bo i sommerhus hele året.

Boliggarantibevist koster kr. 800,00. Hvis du ønsker at gøre brug af boliggarantibeviset vil du blive anvist den første ledige tilsvarende bolig i afdelingen. Anvisningen går forud for almindelig venteliste, men ikke forud for den kommunale anvisning.