Boligstøtte og lån til indskud:

Boligstøtten er en hjælp til dig, så du kan betale din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag af huslejens størrelse, boligens størrelse, husstandens indkomst, størrelse og sammensætning.

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale beboerindskud. Hvis du har svært ved at betale beboerindskuddet, har kommunen i visse tilfæde pligt til at låne dig pengene.

Du søger om boliglån og boligstøtte på Borger.dk