Særlige fortrin

Almene boliger bliver opført med offentlig støtte, og Viborg Kommune kan disponere over hver 4. ledige lejlighed til boligsociale forpligtelser. Det er den såkaldte anvisningsret. 

Samtidig udlejer boligselskaberne hver 8. ledige lejlighed efter særlige kriterier for bosiddende i Viborg Kommune.

Eksempelvis:

Personer med sygdom/handicap/aldersforandring eller gravide.

Ægtefælles/samlevers dødsfald der giver årsag til, at nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig.

Separation/skilsmisse/samlivsophør, sidstnævnte kræver et forudgående samliv på min. 2 år.

Tvangsflytning fra nuværende bolig.

Velfærdstruende situation i øvrigt for den boligsøgende.

Specielle hensyn tages også ved:

Ansættelse, ved ansættelse forstå job uden tidsbegrænsning og minimum 30 timer ugentligt.  

Optagelse på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller opnåelse af læreplads, hvor det vurderes, at flytning er nødvendig ud fra kriterier som bl.a. geografisk afstand, vagtordning og skæve arbejdstider.

Ovennævnte kriterier kræver dokumentation og man kan højst få 3 tilbud efter særlige kriterier.

Interne ansøger

Som ansøger på den interne venteliste går du forud for ansøgerne på den eksterne venteliste, såfremt du har boet mindst 2 år i samme bolig i en af boligselskabet VIBORG  eller boligselskabet Sct. Jørgens boliger.

 Når du som intern ansøger har oprettet dig som medlem, skal du sende en mail til post@boviborg.dk med dit medlemsnr., herefter vil vi registrere dig som intern ansøger, og du får således dit fortrin.

 Når du har fået en ny bolig, skal du opsige din nuværende bolig med sædvanlig varsel.