Persondata

Behandling af personoplysninger

BoViborg indsamler persondata til brug for administration af ventelisten. Det er nødvendigt for os, at behandle persondata for at kunne administrere ventelisten og give tilbud på ledige boliger.

For alle gælder, at vi kun indsamler de persondata, som er nødvendige for at kunne administrere ventelisten. Det er nødvendigt, at vi har dine kontaktoplysninger og dine ønsker til ventelisten.
Vi behandler endvidere oplysninger om betaling af ventelistegebyr, herunder om betalingskort, girokort eller kontantbetaling. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde den aftale om betaling af ventelistegebyr, vi har indgået med dig.

Vores retsgrundlag for behandlingen ligger i dit valg om at indmelde dig i BoViborg og dermed kunne stille dig aktiv eller i bero i forhold til ventelisten.

Derudover kan vi behandle oplysninger om dine eventuelle særlige behov med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, som i visse sammenhænge kan give dig fortrinsret på vores venteliste f.eks. oplysninger om studie, arbejdsforhold mv. Data afhænger af kravene til regler for de enkelte fortrin på ventelisten.. Vi kan behandler disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan overholde en forpligtelse, som fastsat i anden lovgivning mv. eller forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning mv., jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2. Sådan lovgivning er bl.a. bestemmelserne i Lov om almene boliger § 60.
 
 

Videregivelse af oplysninger:

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til tredjeparter, når det er nødvendig for at overholde vores indgåede aftale eller hvis det sker via en retslig forpligtelse, som påhviler os.

Hvis du accepterer et tilbud, vil dine kontaktoplysninger (navn, fødselsdato, adresse, email og telefonnummer) blive brugt af det boligselskab, som administrerer boligen. Denne videregivelse sker for, at boligselskabet kan indgå en lejekontrakt med dig.

 

Sletning af personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål.

Der er udarbejdet en række procedurer for sletning af personoplysninger og vi er ved at gennemgå vores IT system med henblik på, at kunne leve op til disse krav. Der vil løbende ske udvikling omkring dette.

 

Dine rettigheder:

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

  • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at bede om, at få urigtige personoplysninger rettet og til at anmode om at blive slettet fra vores register (vi skal her gøre opmærksom på, at beder man blive slettet, er det ikke længere muligt, at blive tildelt en bolig). Vi vil, på baggrund af din henvendelse, foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.

 

Skulle du alligevel ønske at blive slettet eller har spørgsmål, skal skriftlig henvendelse herom skal ske til Boligselskabet Sct. Jørgen, Brovej 18, 8800 Viborg eller via mail: post@boviborg.dk

 

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Bookenboligs behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i en afgørelse BoViborg har truffet om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
Hjemmeside:
www.datatilsynet.dk

 

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik:

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.