Vi har en ekstern venteliste med ansøgere, som ikke i forvejen bor i BoViborgs boliger, og en intern venteliste med ansøgere, som allerede bor i vores boliger. Som ansøger på den interne venteliste går du forud for ansøgerne på den eksterne venteliste, såfremt du har boet mindst 2 år i samme bolig i BoViborgs boliger.

Når du har fået en ny bolig, skal du opsige din nuværende bolig med sædvanlig varsel.

For begge ventelister gælder, at din plads afhænger af, hvornår du har meldt dig ind i BoViborg. Når vi får en ledig bolig, tilbyder vi den altid til den ansøger, der har den ældste indmeldelsesdato.

Svarer du ikke på et tilbud, stiller vi din ansøgning i bero. Du beholder dog din anciennitet, og hvis du ønsker det, kan vi gøre din ansøgning aktiv igen.

Når du får en bolig, sætter vi din ansøgning i bero. 

25% af vores ledige boliger kan udlejes efter særlige kriterier.