Venteliste

Din placering på ventelisten kan ændre sig fra dag til dag. Det kan blandt andet være fordi, at ansøgere med en bedre anciennitet, som har stået i bero, bliver aktive og derfor kommer foran på ventelisten. Det kan også være fordi, ansøgere med fortrinsret er kommet på ventelisten. 

Her er de gældende regler for at komme på venteliste til ungdomsboliger og familieboliger.

 

Venteliste til ungdomsboliger

Du skal være fyldt 15 år. Det er gratis at komme på venteliste til ungdomsboliger

 

Venteliste til familieboliger

Du skal være fyldt 15 år.

Din opnotering er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Du skal betale et gebyr på kr. 150,- for at komme på venteliste til familieboliger. Gebyret er gældende for ét år frem, eller til du har fået en bolig.

Fornyelsesgebyr koster 150 kr. Det årlige gebyr opkræves via indbetalingskort. Betalingen kan også tilmeldes Betalings Service.

Såfremt du ikke betaler det årlige gebyr, vil du modtage en påmindelse. Modtager vi forsat ikke betalingen, bliver dit medlemskab slettet.

 

Ældre- og plejeboliger

Det er ikke muligt at komme på venteliste til ældre- og plejeboliger, da det er kommunen, der visiterer borgere til disse boliger.